کاهش ساعت کاری مجتمع کامپیوتر پایتخت در ایام کرونا

کاهش ساعات کاری مجتمع کامپیوتر پایتخت به دلیل شیوع ویروس کرونا

divaneedalateedari

دریافت عوارض ازتابلوهای سردراماکن تجاری و اداری ممنوع شد

homepod

از امروز می توانید هوم پاد را در مجتمع کامپیوتر پایتخت تهیه نمائید !

STM

افتتاح فروشگاه تخصصی STM و CRUMPLER در مجتمع کامپیوتر پایتخت