الزام استفاده از موتورهای جستجوی بومی در ارگان ها دولتی

internet

موتورهای جستجوی بومی

رسول سراییان در خصوص برنامه ریزی جهت عملیاتی شدن استفاده از موتورهای جستجوی بومی در کشور اعلام کرد که “پروژه مطالعاتی از دو موتور جستجوی بومی یوز و پارسی جو در مرکز تحقیقات مخابرات به اتمام رسیده و هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات مجری عملیاتی کردن و کاربردی کردن این پروژه در سطح کشور شده است.”

 رسول سراییان همچنین با اشاره به این که توسعه و ترغیب کاربران به استفاده از موتور جستجوی بومی در دستور کار قرار دارد گفت: “بر این اساس مجری این پروژه را در سازمان فناوری اطلاعات منصوب کردیم تا نسبت به برنامه ریزی برای کاربردی شدن این پروژه در کشور اقدام لازم صورت گیرد.”

به گفته سراییان “بخشی از این دستورالعمل باید در وزارت ارتباطات به تصویب برسد و مورد موافقت وزیر ارتباطات قرار گیرد، در همین حال بخشی از آن را نیز به هیات وزیران می بریم تا به تصویب برسد”

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این خصوص گفت: “در این زمینه در حال تدوین دستورالعملی هستیم تا استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه های اجرایی الزامی شود و همچنین مردم و کاربران نیز ترغیب به استفاده از این پروژه ملی شوند

معاون وزیر ارتباطات نیز خاطرنشان کرد: “پیش بینی می کنیم تا حدود سه ماه آینده اتفاقات خوبی در حوزه کاربردی کردن موتور جستجوی بومی در کشور اتفاق بیفتد و بتوانیم قابلیت های این پروژه را توسعه داده و آن را به مردم معرفی کنیم”

مجتمع کامپیوتر پایتخت