درآمد کشور با کاهش قاچاق ، ۱۲ میلیون دلار افزایش خواهد یافت

jahromi

وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات به تازگی اعلام کرده است که با افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات در ایران و همچنین کاهش قاچاق ، درآمد کشور ۱۲ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

آذری جهرمی مبارزه با قاچاق را از شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی دانسته و اعلام نمود که حلقه مفقوده آن فناوری اطلاعات است و در حال حاضر اقتصاد مقاومتی در کشور دارای تفسیر شده و نهاد پیدا کرده است. حال نیز این هدف برنامه و شاخص دارد و هر شاخص، قابلیت پایش پیدا می‌کند.

وزیر ارتباطات که یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد مقاومتی را بحث دولت الکترونیکی عنوان کرد و خبر از افزایش ۱۲ میلیون دلاری درآمد کشور به دلیل جلوگیری از ورود قاچاق با استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات داد.

مجتمع کامپیوتر پایتخت