برنامه پنل ها و گفتگوی ها در الکام تاکز بیست و هفتمین نمایشگاه الکامپ

بیست و هفتمین نمایشگاه الکامپ با تمرکز بیشتری بر روی پنل ها و گفتگوها نسبت به سال های گذشته از ۹ تیر ماه ساعت ۹ صبح با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای دکتر عیسی زارع پور افتتاح خواهد شد.

الکام تاکز ۲۷ام

الکامپ ۲۷: رویدادهای ویژه در حوزه فناوری، گیم، زنان و بازاریابی دیجیتال

بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با نام “الکام‌تاکز” در حال برگزاری است. این مجموعه رویدادها در چهار حوزه مهم برگزار می‌شود: فناوری اطلاعات، گیم، زنان، و بازاریابی دیجیتال.

نخستین رویداد: فین‌تک و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و متاورس رویداد افتتاحیه با محورهای فین‌تک و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و متاورس در تاریخ نهم تیر برگزار شد.

رویداد دوم: ویدئوگیم و تکامل آن در روز دهم تیر، ارائه‌دهندگان به مسائل مدیریت محصولات ویدئوگیم، روند تکامل ویدئوگیم، و اهمیت متاورس و تسهیلگری در پیشبرد فناوری پرداختند.

رویداد سوم: نقش زنان در اکوسیستم نوآوری یازدهم تیر، سومین روز برگزاری الکامپ، به نقش زنان در اکوسیستم نوآوری اختصاص داشت. محور ارائه‌ها در این رویداد مسائل زنان بود و نه جنسیت زن.

رویداد چهارم: دیجیتال مارکتینگ دوازدهم تیر، رویداد دیجیتال مارکتینگ الکام‌تاکز با مدیریت رسانه دی‌ام‌برد برگزار شد. در این روز، به استارتاپ‌های حوزه بازاریابی و تبلیغات، دغدغه‌های واحدهای بازاریابی کسب‌وکارهای دیجیتال، و کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد نوآوری به‌صورت ویژه توجه شد.