آدرس مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه ۴ واحد ۴۰۵ تهران تهران ۰۲۱ ایرانتلفن محل کار: ۰۲۱۸۸۸۸۸۶۹۹فکس محل کار: ۰۲۱۸۸۱۹۵۴۷۰وب سایت: وب سایت کلینیک همراه
بازگشت به بالا