سامسونگ مرکزی پایتخت

آدرس طبقه اول واحد 111 تلفن محل کار: 88670687فکس محل کار: 88641309

زمینه فعالیت واحد

گوشی، تبلت،ساعت، لوازم جانبی سامسونگ