آدرس طبقه اول واحد 172 تلفن محل کار: 88775131فکس محل کار: 88774899وب سایت: bagnet.ir
بازگشت به بالا

رسا

موبایلمدیریت: ایمان حبیبی
آدرس طبقه اول واحد 176 تلفن محل کار: 88773174فکس محل کار: 88773184
بازگشت به بالا

رویال

کامپیوتر و موبایلمدیریت: سعید رجب زاده
آدرس طبقه اول واحد 150 تلفن محل کار: 88783831-2فکس محل کار: 88790599
بازگشت به بالا