گلدن پارت

آدرس طبقه اول واحد 160 تلفن محل کار: 86080144

زمینه فعالیت واحد

تعمیرات و قطعات موبایل