سی تله کام

آدرس طبقه اول واحد 121 تلفن محل کار: 88886460تلفن محل کار: 88884675موبایل: 09127047089

زمینه فعالیت واحد

موبایل و کامپیوتر