سپهر نوت بوک

آدرس طبقه سوم واحد 368 تلفن محل کار: 88883305فکس محل کار: 88676818

زمینه فعالیت واحد

تعمیر تخصصی لپ تاپ، تامین قطعات