سحر رایانه

آدرس طبقه سوم واحد 324 تلفن محل کار: 88640110-11تلفن محل کار: 88876056-8

زمینه فعالیت واحد

سخت افزار، شبکه، سرور