آدرس همکف واحد 07 تلفن محل کار: 88793003فکس محل کار: 88773752
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 306 تلفن محل کار: 88674814وب سایت: pixel.ir
بازگشت به بالا

فوجی فیلم

دوربینمدیریت: عزیزی،سروری
آدرس طبقه اول واحد 151 تلفن محل کار: 88886853تلفن محل کار: 88886854
بازگشت به بالا

مدرن

دوربین عکاسی و تجهیزات آتلیهمدیریت: سید امیرحسین تمبرچی
آدرس طبقه اول 107 تلفن محل کار: 88796877تلفن محل کار: 88796878
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 101 تلفن محل کار: 88674814
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 211 تلفن محل کار: 88782151فکس محل کار: 88785709
بازگشت به بالا

کمیران

دوربین عکاسیمدیریت: واحدیان / فخری نژاد
آدرس طبقه سوم واحد 311 تلفن محل کار: 88203200
بازگشت به بالا