فراخوان ثبت/اصلاح اطلاعات واحدهای تجاری مجتمع کامپیوتر پایتخت

مجتمع کامپیوتر پایتخت

بدین وسیله از کلیه کسبه محترم مجتمع کامپیوتر پایتخت درخواست می‌شود پس از چک کردن اطلاعات واحد تجاری خود در سایت مجتمع کامپیوتر پایتخت در صورت مشاهده مغایرت و یا نیافتن اطلاعات واحد تجاری خود نسبت به ارسال درخواست اصلاح و یا ثبت اطلاعات واحد خود از طریق فرم مربوطه که در منوی پایین سایت قرار داده شده است اقدام نمایند.