پیکسل

آدرس طبقه اول واحد ۱۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۴۸۱۴

زمینه فعالیت واحد

دوربین عکاسی ، کامپیوتر و موبایل و کیف