پست بانک ایران برای طراحی و اجرای ارز دیجیتال ملی، نخبگان را فراخواند

postbank

پست بانک ایران در طی اعلام وزیر ارتباطات برای طراحی «ارز دیجیتال ملی» که هفته پیش صورت گرفته بود، در نظر دارد تا با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام نماید.

به گزارش مجتمع کامپیوتر پایتخت ،پست بانک در نظر دارد جهت اجرای سیاست‌ های کلان بخش مالی و ICT کشور با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام کند.

از همین رو از تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نخبگان که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌ های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سوابق تحقیقی و یا اجرایی هستند دعوت به عمل آمده است.

قابل ذکر است متقاضیان باید اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهار بخش زیر حداکثر تا ۲۵ اسفند ماه جاری ارسال کنند.

۱. اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری

۲. سوابق مربوط به فعالیت‌ های تحقیقی، فناورانه و اجرایی در زمینه ارزهای دیجیتالی (نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری)

۳. سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌ های کلان در حوزه‌ های مالی و IT

۴. اسامی افراد کلیدی و مؤثر در اجرای طرح

درخواست مشارکت در این طرح (طراحی ارز دیجیتال ملی)، باید به نشانی الکترونیکی cryptocurrency@postbank.ir ارسال و یا از طریق پست و مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی پست بانک ایران انجام شود.

مجتمع کامپیوتر پایتخت