پادکست خبری مجتمع کامپیوتر پایتخت

بررسی آخرین رویدادها٬ محصولات و اقتصاد مرتبط با حوزه تکنولوژی که در هفته گذشته رخ داده است.