سحر رایانه

آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۴ تلفن محل کار: ۸۸۶۴۰۱۱۰-۱۱تلفن محل کار: ۸۸۸۷۶۰۵۶-۸

اطلاعات بیشتر...

سخت افزار، شبکه، سرور