یاس

لوازم جانبی/اسپیکرمدیریت: امیر تجریشی
آدرس همکف واحد 019 تلفن محل کار: 88885982
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 309 تلفن محل کار: 88677243
بازگشت به بالا

یونیک

لوازم جانبی موبایلمدیریت: صالح ابوترابی
آدرس طبقه سوم واحد 307 تلفن محل کار: 88871412
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد267 تلفن محل کار: 88799640فکس محل کار: 88798952
بازگشت به بالا