یاس

لوازم جانبی/اسپیکرمدیریت: امیر تجریشی
آدرس همکف واحد ۰۱۹ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۵۹۸۲
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۰۹ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۷۲۴۳
بازگشت به بالا

یونیک

لوازم جانبی موبایلمدیریت: صالح ابوترابی
آدرس طبقه سوم واحد ۳۰۷ تلفن محل کار: ۸۸۸۷۱۴۱۲
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد۲۶۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۹۶۴۰فکس محل کار: ۸۸۷۹۸۹۵۲
بازگشت به بالا