افزار پرداز

آدرس طبقه دوم واحد ۲۱۹ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۱۶۰۸فکس محل کار: ۸۸۷۸۱۶۰۹

زمینه فعالیت واحد

لپ تاپ _ مایکروسافت _دیتا پروژکتور_موبایل