کلینیک همراه

آدرس طبقه سوم واحد 322 تلفن محل کار: 88195470وب سایت: www.clinichamrah.com

زمینه فعالیت واحد

تعمیرات تمامی موبایل ها و تبلت ها