کلینیک همراه

آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۲ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۵۴۷۰وب سایت: www.clinichamrah.com

زمینه فعالیت واحد

تعمیرات تمامی موبایل ها و تبلت ها