شبکه پردازان

آدرس طبقه سوم واحد 367 تلفن محل کار: 88781174فکس محل کار: 88779768وب سایت: shabakehpardazan.net

زمینه فعالیت واحد

فروش کامپیوتر و لوازم جانبی و خدمات اولیه و تعمییرات