سارنگ سامانه پایتخت

آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۸ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۱۵۹۰تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۳۹۰وب سایت: sarang-samaneh.com

زمینه فعالیت واحد

لوازم جانبی و تعمیرات لپ تاپ و قطعات