دکتر لپ تاپ

آدرس طبقه سوم واحد ۳۶۶ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۱۱۰۷-۹فکس محل کار: ۸۸۶۴۱۳۲۰وب سایت: drlaptop.org

زمینه فعالیت واحد

فروش قطعات لپ تاپ ، تعمییر و سرویس لپ تاپ