دکتر لپ تاپ

آدرس طبقه سوم واحد 366 تلفن محل کار: 88671107-9فکس محل کار: 88641320وب سایت: drlaptop.org

زمینه فعالیت واحد

فروش قطعات لپ تاپ ، تعمییر و سرویس لپ تاپ