سامسونگ مرکزی پایتخت

آدرس طبقه اول واحد ۱۱۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۰۶۸۷فکس محل کار: ۸۸۶۴۱۳۰۹

زمینه فعالیت واحد

گوشی، تبلت،ساعت، لوازم جانبی سامسونگ