شبکه پارسی پایتخت

شبکه و فیبر نوری و قطعاتمدیریت: کامران،کامران رمضانی،کثیری
آدرس طبقه سوم واحد ۳۷۰ تلفن محل کار: ۸۶۰۸۵۲۹۰فکس محل کار: ۸۸۶۷۴۶۲۲

زمینه فعالیت واحد

شبکه و فیبر نوری و قطعات