سحر رایانه

آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۴ تلفن محل کار: ۸۸۶۴۰۱۱۰-۱۱تلفن محل کار: ۸۸۸۷۶۰۵۶-۸

زمینه فعالیت واحد

سخت افزار، شبکه، سرور