سپهر نوت بوک

آدرس طبقه سوم واحد ۳۶۸ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۳۳۰۵فکس محل کار: ۸۸۶۷۶۸۱۸

زمینه فعالیت واحد

تعمیر تخصصی لپ تاپ، تامین قطعات