کانون پایتخت

آدرس طبقه دوم واحد ۲۱۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۲۱۵۱فکس محل کار: ۸۸۷۸۵۷۰۹

زمینه فعالیت واحد

دوربین های دیجیتال و ماشین های اداری کانن و نیکون