آدرس همکف واحد ۰۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۳۰۰۳فکس محل کار: ۸۸۷۷۳۷۵۲
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۰۶ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۴۸۱۴وب سایت: pixel.ir
بازگشت به بالا

فوجی فیلم

دوربینمدیریت: عزیزی،سروری
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۱ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۸۵۳تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۸۵۴
بازگشت به بالا

مدرن

دوربین عکاسی و تجهیزات آتلیهمدیریت: سید امیرحسین تمبرچی
آدرس طبقه اول ۱۰۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۸۷۷تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۸۷۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۴۸۱۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۱۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۲۱۵۱فکس محل کار: ۸۸۷۸۵۷۰۹
بازگشت به بالا

کمیران

دوربین عکاسیمدیریت: واحدیان / فخری نژاد
آدرس طبقه سوم واحد ۳۱۱ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۳۲۰۰
بازگشت به بالا