مقیسه

آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۹ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۶۶۷۸

زمینه فعالیت واحد

تعمیرات لپ تاپ و قطعات